FATMOOSE Black Deals! Bestill nå og spar opptil 25%!

Retningslinjer for Facebook-konkurranse

1. Konkurransens arrangør

Denne konkurransen arrangeres av:

Fatmoose.no i samarbeid med Wickey  
Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69 
52538 Gangelt 
Tyskland

2. Deltakelse

Det er gratis å delta i konkurransen. Man deltar via FATMOOSE Facebook-siden. For å kunne delta må man være fan av FATMOOSE Facebook-siden og „like“ innlegget om konkurransen. Deltakelse i trekningen medfører ingen forpliktelser til å gjøre bruk av bestemte ytelser eller til å delta i reklametiltak. Ved å delta samtykker deltakeren i reglene for konkurransen.

3. Deltakelsesberettigede og utelukking

Bare personer som har fylt 18 år, er fans av FATMOOSE Facebook-siden og er bosatt i Tyskland. Østerrike, Sveits, Nederland. Belgia, Spania, Italia, Frankrike, Sverige, Danmark, Norge,  eller Storbritannia er berettiget til å delta i konkurransen. Fans er alle de som har aktivert „liker“-ikonet på FATMOOSE Facebook-siden. Medarbeidere i FATMOOSE samt deres familie og FATMOOSE-forhandlere kan ikke delta. Deltakelse via konkurransetjenester og deltakelse via automatisert konkurranseprogramvare eller andre typer manipulasjon er ikke tillatt. FATMOOSE har rett til å utelukke deltakere fra trekningen som bryter mot deltakelsesreglene eller manipulerer eller prøver å manipulere konkurransen. Hver person kan kun delta én gang.

4. Premier og konkurranseslutt

I denne konkurransen er premien som trekkes den artikkelen som presenteres i det aktuelle Facebook-innlegget. En detaljert oversikt over alle de komponentene som medfølger i premien finner du i nettbutikken til FATMOOSE for det aktuelle leketårnet under punktet „leveringsomfang“. Konkurransen avsluttes på den datoen og det klokkeslettet som offentliggjøres i det aktuelle Facebook-innlegget.

5. Ingen kontantbetaling eller påklaging

Premien kan ikke utbetales i kontakter. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

6. Konkurranseinnlegg og vinnertrekning

For konkurransen legges det ut et målgruppespesifikt innlegg per land. Vinneren trekkes blant alle berettigede deltakere som har meldt seg på i konkurransetidsrommet ved bruk av en ikke landspesifikk tilfeldighetsgenerator. Vinnertrekningen foretas innen 1-2 virkedager etter deltakelsesfristens utløp.

7. Informasjon om og forsendelse av premie

Vinneren blir offentliggjort i vinnerinnlegget på FATMOOSE Facebook-siden og i nettbutikken til FATMOOSE, og deretter informeres vinnerne også via en privat Facebook-melding. Dersom vinneren ikke melder seg etter å ha mottatt denne meldingen etter å ha fått 2 oppfordringer om å gjøre dette innen 7 virkedager, bortfaller retten til å motta premien og premien tildeles en annen deltaker ved bruk av tilfeldighetsgeneraltoren. Premien sendes til vinneren med spedisjon innen 7 virkedager. De vanlige leveringstidene til ulike land som angis i nettbutikken til FATMOOSE gjelder for denne leveransen.

8. Offentliggjøring

Vinneren samtykker uttrykkelig i at FATMOOSE kan offentligjøre hans eller hennes for- og etternavn på FATMOOSE Facebook-siden og i nettbutikken til FATMOOSE.

9. Ansvarlig

Denne kampanjen har ingen forbindelse med Facebook og sponses, støttes eller organiseres på noen måte av Facebook. Alle spørsmål, kommentarer eller klager angående konkurransen skal sendes direkte til FATMOOSE og ikke til Facebook. FATMOOSE holder Facebook skadesløs for alle skader, tap og kostnader (inkludert advokathonorarer og -kostnader i et rimelig omfang) som følger av krav i forbindelse med konkurransen (spesielt konkurransens offentliggjøring og organisering).

10. Personvern

Personopplysninger som innsamles i forbindelse med konkurransen brukes i samsvar med bestemmelsene i tysk personvernlovgivning og lagres, behandle og brukes kun til interne formål. Videreformidling til tredjepart skjer kun i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre konkurransen. Med sin deltakelse samtykker deltakere uttrykkelig i at de angitte personopplysningene lagres og brukes til det ovennevnte formålet.

 11. Gjeldende rett

Denne konkurransen underligger utelukkende tysk rett.

12. Generelle forretningsbetingelser

FATMOOSE generelle forretningsbetingelser gjelder